DO_Innehaver_Realisasjon_Arbeidsforhold

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
10 1 DO8S2

Svartittel:

Brødtekst:

Slik beregner du skattepliktig gevinst

Gevinst ved realisasjon av opsjoner anskaffet i arbeidsforhold er normalt forhåndsutfylt i post 2.1.1 i skattemeldingen som fordel vunnet ved arbeid.

Beløpet er innrapportert i A-meldingen fra den aktuelle arbeidsgiveren. Dersom det forhåndsutfylte beløpet er feil må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte arbeidsgiveren for at A-meldingen skal bli riktig. Dersom gevinsten ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen må du føre det opp selv.

I veilederen brukes begrepene inngangsverdi og utgangsverdi. Inngangsverdien er den skattemessige verdien du anskaffet opsjonen for, pluss eventuelle omkostninger. Utgangsverdien er den skattemessige verdien du realiserte opsjonen for, minus eventuelle omkostninger.

Du beregner skattepliktig gevinst på følgende måte:

Utgangsverdi

-  Inngangsverdi

= Skattepliktig gevinst