DO_Innehaver_Realisasjon_Utland

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
31 1 DO1S2 AND DO5S1

Svartittel:

Brødtekst:

Er opsjonen handlet i utenlandsk valuta?

Dersom opsjonen er handlet i utenlandsk valuta må du omregne gevinsten/tapet til norske kroner før du fører det i skattemeldingen. Du bruker dagskursen på datoen du anskaffet opsjonen for å beregne inngangsverdien. Du bruker dagskursen på datoen du realiserte opsjonen for å beregne utgangsverdien.