DO_Innehaver_Reduksjon_Bortfall_Vederlag

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
24 1 DO7S2

Svartittel:

Brødtekst:

Utgangsverdi

Når opsjonen er falt bort ved at du har mottatt et vederlag fra utsteder for å frafalle din rett til å benytte opsjonen, er utgangsverdien lik vederlaget du mottok.