DO_Innehaver_Reduksjon_Bortfall_Verdiløs

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
23 1 DO7S1

Svartittel:

Brødtekst:

Utgangsverdi

Når opsjonen er falt bort fordi den ikke hadde noen verdi på forfallsdatoen, er din utgangsverdi på opsjonen kroner 0.