DO_Innehaver_Reduksjon_Call_Innløsning

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
19 1 DO3S1 AND DO6S3

Svartittel:

Brødtekst:

Utgangsverdi

Når det er utført differanseavregning på en kjøpsopsjon skal utgangsverdien beregnes som følger:

Markedsverdien til det underliggende objektet på innløsningstidspunktet

-  Innløsningskursen til det underliggende objektet i henhold til opsjonsavtalen

= Utgangsverdien

I tillegg må du trekke fra eventuelle kostnader knyttet til innløsningen.