DO_Innehaver_Reduksjon_Call_Innløsning_Konvertert_UO

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
15 3 DO3S1 AND DO6S2

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdien til det underliggende objektet

Inngangsverdien til det underliggende objektet settes lik markedsverdien på innløsningstidspunktet.