DO_Innehaver_Reduksjon_Put_Innløsning

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
21 1 DO3S2 AND DO6S3

Svartittel:

Brødtekst:

Utgangsverdi

Når det er utført differanseavregning på en salgsopsjon skal utgangsverdien beregnes som følger:

Innløsningskursen til det underliggende objektet i henhold til opsjonsavtalen

-  Markedsverdien til det underliggende objektet på innløsningstidspunktet

= Utgangsverdien

I tillegg må du trekke fra eventuelle kostnader knyttet til innløsningen.