DO_Innehaver_Reduksjon_Put_Innløsning_Konvertert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
16 1 DO3S2 AND DO6S2

Svartittel:

Brødtekst:

Utgangsverdi

Når du har innløst en salgsopsjon med levering av underliggende objekt, skal utgangsverdien beregnes som følger:

Beløpet du mottok for det underliggende objektet i henhold til opsjonsavtalen (innløsningspris)

-  Markedsverdien til det underliggende objektet på innløsningstidspunktet

= Utgangsverdien

I tillegg må du trekke fra eventuelle kostnader knyttet til innløsningen.