DO_Innehaver_Reduksjon_Put_Innløsning_Konvertert_UO

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
18 3 DO3S2 AND DO6S2

Svartittel:

Brødtekst:

Vedrørende gevinst/tap på det underliggende objektet

Når du har innløst en salgsopsjon med levering av underliggende objekt, må du i tillegg beregne skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap for det underliggende objektet som du selger ved innløsning av salgsopsjonen.

Dette beregnes som følger:

Markedsverdien som er brukt ved skattlegging av opsjonen (utgangsverdi)

-  Inngangsverdien for det solgte underliggende objektet (inngangsverdi)

= Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap