Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

DO_Innehaver_Reduksjon_Stengning

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
11 1 DO6S1

Svartittel:

Brødtekst:

Utgangsverdi

Når du har solgt opsjonen (stengningshandel) settes utgangsverdien til salgssummen, minus eventuelle kostnader knyttet til salget.