DO_Poster_Formue_Innland

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
7 1 DO1S1 AND DO5S2 AND (DO9S1 OR DO10S1)

Svartittel:

Brødtekst:

Denne posten skal du bruke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

4.1.8

Formue på aksjer og verdipapir ikke i verdipapirregisteret