DO_Poster_Formue_Utland

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
8 1 DO1S2 AND DO5S2 AND (DO9S1 OR DO10S1)

Svartittel:

Brødtekst:

Denne posten skal du bruke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

4.6.2

Annen skattepliktig formue i utandet