DO_Poster_Gjeld_Innland

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
4 1 DO1S1 AND DO13S2 AND DO16S1

Svartittel:

Brødtekst:

Denne posten skal du bruke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

4.8.1

Innenlandsk gjeld