DO_Poster_Gjeld_Utland

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
5 1 DO1S2 AND DO13S2 AND DO16S1

Svartittel:

Brødtekst:

Denne posten skal du bruke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

4.8.3

Utenlandsk gjeld