DO_Poster_Realisasjon

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 1 (DO8S1 OR DO8S3) AND (DO9S2 OR DO10S2)
1 1 DO13S1 AND DO16S2

Svartittel:

Brødtekst:

Disse postene skal du bruke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

3.1.12

Annen inntekt

3.3.7

Andre fradrag