DO_Poster_Realisasjon_Arbeidsforhold

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
2 1 DO8S2 AND (DO9S2 OR DO10S2)

Svartittel:

Brødtekst:

Denne posten må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

2.1.1

Lønn mv.