DO_Poster_Realisasjon_Formue_Innland_Arbeidsforhold

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
4 1 DO1S1 AND DO8S2 AND (DO9S1 OR DO10S1)

Svartittel:

Brødtekst:

Disse postene må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

2.1.1

Lønn mv.

4.1.8

Formue på aksjer og verdipapir ikke i verdipapirregisteret