DO_Poster_Realisasjon_Formue_Utland

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
5 1 DO1S2 AND (DO8S1 OR DO8S3) AND (DO9S1 OR DO10S1)

Svartittel:

Brødtekst:

Disse postene skal du bruke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

3.1.12

Annen inntekt

3.3.7

Andre fradrag

4.6.2

Annen skattepliktig formue i utandet