DO_Poster_Realisasjon_Formue_Utland_Arbeidsforhold

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
6 1 DO1S2 AND DO8S2 AND (DO9S1 OR DO10S1)

Svartittel:

Brødtekst:

Disse postene må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

2.1.1

Lønn mv.

4.6.2

Annen skattepliktig formue i utandet