DO_Poster_Realisasjon_Gjeld_Utland

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
3 1 DO1S2 AND DO13S1 AND DO16S1

Svartittel:

Brødtekst:

Disse postene skal du bruke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

3.1.12

Annen inntekt

3.3.7

Andre fradrag

4.8.3

Utenlandsk gjeld