Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

DO_Utsteder_Eksempel_Gjeld_Put_Børsnotert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
27 3 DO2S1 AND DO3S2 AND DO16S1

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel

  • Du har utstedt en salgsopsjon på 1 000 aksjer med innløsningskurs kroner 120
  • Per 31.12. har aksjene en markedsverdi (sluttkurs) på kroner 100
Fradragsberettiget gjeld blir da:

Innløsningspris for aksjene etter opsjonsavtalen                 kroner 120 000

-  Markedsverdi for aksjene per 31.12.                                 kroner 100 000

= Fradragsberettiget gjeld for opsjonen                                kroner   20 000