DO_Utsteder_Eksempel_Reduksjon_Bortfall_Vederlag

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
21 3 DO15S2

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel

Du er utsteder av en opsjon, og betaler innehaver kroner 10 000 for å frigi deg fra din plikt til å oppfylle vilkårene ved opsjonen. Din inngangsverdi er kroner 10 000.