Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

DO_Utsteder_Eksempel_Reduksjon_Bortfall_Vederlag

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
21 3 DO15S2

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel

Du er utsteder av en opsjon, og betaler innehaver kroner 10 000 for å frigi deg fra din plikt til å oppfylle vilkårene ved opsjonen. Din inngangsverdi er kroner 10 000.