DO_Utsteder_Eksempel_Reduksjon_Call_Innløsning

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
16 3 DO3S1 AND DO14S3

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel

  • Du har utstedt en kjøpsopsjon med avtalt innløsningskurs på 1 000 aksjer for kroner 100 000
  • Markedsverdien til aksjene er på innløsningstidspunktet kroner 118 000
  • Opsjonen oppfylles ved differanseavregning og du betaler et avregningsbeløp
  • Dine transaksjonskostnader i forbindelse med innløsningen er kroner 500
Din inngangsverdi beregnes som følger:

Markedsverdi for aksjene           kroner 118 000

-  Innløsningskurs for aksjene    kroner 100 000

+ Transaksjonskostnader           kroner        500

= Inngangsverdi for opsjonen     kroner   18 500