DO_Utsteder_Eksempel_Reduksjon_Put_Innløsning

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
18 3 DO3S2 AND DO14S3

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel

Du har utstedt en salgsopsjon med avtalt innløsningskurs på 1 000 aksjer for kroner 100 000

Markedsverdien til aksjene er på innløsningstidspunktet kroner 80 000

Opsjonen oppfylles ved differanseavregning og du betaler et avregningsbeløp

Dine transaksjonskostnader i forbindelse med innløsningen er kroner 500

Din inngangsverdi beregnes som følger:

Innløsningskurs for aksjene        kroner 100 000

 - Markedsverdi for aksjene        kroner   80 000

+ Transaksjonskostnader           kroner        500

= Inngangsverdi for opsjonen     kroner   20 500