Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

DO_Utsteder_Eksempel_Reduksjon_Put_Innløsning_Konvertert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
13 3 DO3S2 AND DO14S2

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel

  • Du har utstedt en salgsopsjon med avtalt innløsningskurs på 1 000 aksjer for kroner 100 000
  • Markedsverdien til aksjene er på innløsningstidspunktet kroner 80 000
  • Innehaver benytter sin rett og innløser salgsopsjonen med levering av aksjene
  • Dine transaksjonskostnader i forbindelse med innløsningen er kroner 500
Din inngangsverdi beregnes som følger:

Innløsningspris for aksjene        kroner 100 000

-  Markedsverdi for aksjene       kroner   80 000

+ Transaksjonskostnader          kroner        500

= Inngangsverdi for opsjonen    kroner   20 500