DO_Utsteder_Eksempel_Reduksjon_Stengning

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
8 3 DO14S1

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel

  • Du utsteder en opsjon og mottar opsjonspremie på kroner 10 000
  • Før opsjonen realiseres kjøper du en opsjon med motsatt posisjon for kroner 12 000

Din inngangsverdi på den utstedte opsjonen er kroner 12 000.