DO_Utsteder_Gjeld_Call_Børsnotert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
24 1 DO2S1 AND DO3S1 AND DO16S1

Svartittel:

Brødtekst:

Gjeld

Opsjonshandler blir ikke forhåndsutfylt på skattemeldingen, og du er selv ansvarlig for å fylle ut fradragsberettiget gjeld i forbindelse med opsjonshandel.

Negativ verdi av utstedte finansielle opsjoner per 31.12. i inntektsåret er fradragsberettiget gjeld for deg som utsteder. Størrelsen på gjelden av kjøpsopsjoner, når underliggende objekt er børsnotert, fastsettes til en eventuell negativ differanse mellom markedsverdi på underliggende objekt og innløsningskurs.

Dersom markedsverdien for det underliggende objektet er lavere enn innløsningskursen, slik at opsjonen ikke hadde negativ verdi per 31.12., skal du ikke føre noen formue eller gjeld i skattemeldingen.