DO_Utsteder_Gjeld_Ikke_Børsnotert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
28 1 DO2S2 AND DO16S1

Svartittel:

Brødtekst:

Gjeld

Opsjonshandler blir ikke forhåndsutfylt på skattemeldingen, og du er selv ansvarlig for å fylle ut fradragsberettiget gjeld i forbindelse med opsjonshandel.

Størrelsen på gjelden av opsjonen, når underliggende objekt ikke er børsnotert, fastsettes til antatt salgsverdi for opsjonen.