Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

DO_Utsteder_Gjeld_Put_Børsnotert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
26 1 DO2S1 AND DO3S2 AND DO16S1

Svartittel:

Brødtekst:

Gjeld

Opsjonshandler blir ikke forhåndsutfylt på skattemeldingen, og du er selv ansvarlig for å fylle ut fradragsberettiget gjeld i forbindelse med opsjonshandel.

Negativ verdi av utstedte finansielle opsjoner per 31.12. i inntektsåret er fradragsberettiget gjeld for deg som utsteder. Størrelsen på gjelden av salgsopsjoner, når underliggende objekt er børsnotert, fastsettes til eventuell negativ differanse mellom innløsningskurs og markedsverdien på det underliggende objektet.

Dersom markedsverdien for det underliggende objektet er høyere enn innløsningskursen, slik at opsjonen ikke hadde negativ verdi per 31.12., skal du ikke føre noen formue eller gjeld i skattemeldingen.