DO_Utsteder_Gjeld_Utland

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
29 1 DO1S2 AND DO16S1

Svartittel:

Brødtekst:

Er verdien av opsjonen oppgitt i utenlandsk valuta?

Dersom verdien av opsjonen er oppgitt i utenlandsk valuta, benyttes kursen per 31.12. for å regne om størrelsen på gjelden til norske kroner. Valutakursene er tilgjengelige på Norges Bank sine hjemmesider.