Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

DO_Utsteder_Realisasjon

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
6 1 DO13S1

Svartittel:

Brødtekst:

Slik beregner du skattepliktig gevinst / fradragsberettiget tap

Opsjonshandel blir ikke forhåndsutfylt på skattemeldingen, og du er selv ansvarlig for å fylle ut skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap i forbindelse med opsjonshandelen.

I veilederen brukes begrepene inngangsverdi og utgangsverdi. Inngangsverdien er den skattemessige verdien opsjonen ble realisert for, pluss eventuelle omkostninger. Utgangsverdien er den skattemessige verdien du utstedte opsjonen for, minus eventuelle omkostninger.

Du beregner skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap på følgende måte:

Utgangsverdi

-  Inngangsverdi

= Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap