DO_Utsteder_Realisasjon_Utland

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
23 1 DO1S2 AND DO13S1

Svartittel:

Brødtekst:

Er opsjonen handlet i utenlandsk valuta?

Dersom opsjonen er handlet i utenlandsk valuta må du omregne gevinsten/tapet til norske kroner før du fører det i skattemeldingen. Du bruker dagskursen på datoen opsjonen ble realisert for å beregne inngangsverdien. Du bruker dagskursen på datoen du utstedte opsjonen for å beregne utgangsverdien.