DO_Utsteder_Reduksjon_Bortfall_Vederlag

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
20 1 DO15S2

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Når opsjonen er falt bort ved at du har betalt et vederlag til innehaver for å frigi deg fra din plikt til å oppfylle vilkårene ved opsjonen, er inngangsverdien lik vederlaget du betalte.