Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

DO_Utsteder_Reduksjon_Bortfall_Vederlag

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
20 1 DO15S2

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Når opsjonen er falt bort ved at du har betalt et vederlag til innehaver for å frigi deg fra din plikt til å oppfylle vilkårene ved opsjonen, er inngangsverdien lik vederlaget du betalte.