DO_Utsteder_Reduksjon_Bortfall_Verdiløs

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
19 1 DO15S1

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Når opsjonen er falt bort fordi den ikke hadde noen verdi på forfallsdatoen, er din inngangsverdi på opsjonen kroner 0.