DO_Utsteder_Reduksjon_Call_Innløsning

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
15 1 DO3S1 AND DO14S3

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Når det er utført differanseavregning på en kjøpsopsjon skal inngangsverdien beregnes som følger:

Markedsverdien til det underliggende objektet på innløsningstidspunktet

-  Innløsningskursen til det underliggende objektet i henhold til opsjonsavtalen

= Inngangsverdi

I tillegg må du legge til eventuelle kostnader knyttet til innløsningen.