DO_Utsteder_Reduksjon_Call_Innløsning_Konvertert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
9 1 DO3S1 AND DO14S2

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Når en kjøpsopsjon er innløst med levering av underliggende objekt, skal inngangsverdien din beregnes som følger:

Markedsverdien til det underliggende objektet på innløsningstidspunktet

-  Innløsningspris i henhold til opsjonsavtalen (innløsningspris)

= Inngangsverdi

I tillegg må du legge til eventuelle kostnader knyttet til innløsningen.