Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

DO_Utsteder_Reduksjon_Call_Innløsning_Konvertert_UO

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
11 3 DO3S1 AND DO14S2

Svartittel:

Brødtekst:

Vedrørende gevinst/tap på underliggende objekt

Når du har utstedt en kjøpsopsjon som innløses med levering av underliggende objekt, må du i tillegg beregne skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap for det underliggende objektet som du selger ved innløsning av kjøpsopsjonen. Dette beregnes som følger:

Markedsverdien som er brukt ved skattlegging av opsjonen (utgangsverdi)

-  Inngangsverdien for det solgte underliggende objektet (inngangsverdi)

= Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap