DO_Utsteder_Reduksjon_Put_Innløsning

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
17 1 DO3S2 AND DO14S3

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Når det er utført differanseavregning på en salgsopsjon skal inngangsverdien beregnes som følger:

Innløsningskursen til det underliggende objektet i henhold til opsjonsavtalen

-  Markedsverdien til det underliggende objektet på innløsningstidspunktet

= Inngangsverdi

I tillegg må du legge til eventuelle kostnader knyttet til innløsningen.