Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

DO_Utsteder_Reduksjon_Put_Innløsning_Konvertert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
12 1 DO3S2 AND DO14S2

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Når en salgsopsjon er innløst med levering av underliggende objekt, skal inngangsverdien din beregnes som følger:

Innløsningspris i henhold til opsjonsavtalen (innløsningspris)

-  Markedsverdien til det underliggende objektet på innløsningstidspunktet

= Inngangsverdi

I tillegg må du legge til eventuelle kostnader knyttet til innløsningen.