DO_Utsteder_Reduksjon_Put_Innløsning_Konvertert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
12 1 DO3S2 AND DO14S2

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Når en salgsopsjon er innløst med levering av underliggende objekt, skal inngangsverdien din beregnes som følger:

Innløsningspris i henhold til opsjonsavtalen (innløsningspris)

-  Markedsverdien til det underliggende objektet på innløsningstidspunktet

= Inngangsverdi

I tillegg må du legge til eventuelle kostnader knyttet til innløsningen.