DO_Utsteder_Reduksjon_Put_Innløsning_Konvertert_UO

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
14 3 DO3S2 AND DO14S2

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi til det underliggende objektet

Inngangsverdien til det underliggende objektet settes lik markedsverdien på innløsningstidspunktet.