Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

DO_Utsteder_Reduksjon_Put_Innløsning_Konvertert_UO

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
14 3 DO3S2 AND DO14S2

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi til det underliggende objektet

Inngangsverdien til det underliggende objektet settes lik markedsverdien på innløsningstidspunktet.