DO_Utsteder_Reduksjon_Stengning

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
7 1 DO14S1

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Når du har realisert opsjonen ved stengningshandel, er inngangsverdien det beløpet du betalte for å kjøpe opsjonen med motsatt posisjon.