DO_Utsteder_Utgangsverdi

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
22 1 DO13S1

Svartittel:

Brødtekst:

Utgangsverdi

Din utgangsverdi på opsjonen vil være lik det du har mottatt for opsjonen (opsjonspremien).