Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

F_Aksjefond_Poster_Formue_Utland

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
4 1 F1S1 and F2S2 and F16S2 and F17S1

Svartittel:

Brødtekst:

Aksjefond

Denne posten må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

4.6.2

Annen skattepliktig formue i utlandet