F_Aksjefond_Poster_Formue_Utland

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
4 1 F1S1 and F2S2 and F16S2 and F17S1

Svartittel:

Brødtekst:

Aksjefond

Denne posten må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

4.6.2

Annen skattepliktig formue i utlandet