Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

F_Aksjefond_Poster_Gev/tap_Formue

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
3 1 F1S1 and F2S1 and F13S2 and F14S1

Svartittel:

Brødtekst:

Aksjefond

Disse postene må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

3.1.9

Gevinst salg verdipapirfond aksjedel

3.3.9

Tap salg verdipapirfond aksjedel

4.1.4

Formue andeler i verdipapirfond