F_Aksjefond_Poster_Gev/tap_Utbytte_Formue

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
5 1 F1S1 and F2S1 and F13S1 and F14S1

Svartittel:

Brødtekst:

Aksjefond

Disse postene må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

3.1.9

Gevinst salg verdipapirfond aksjedel

3.3.9

Tap salg verdipapirfond aksjedel

3.1.6

Utbytte/utdeling verdipapirfond

4.1.4

Formue andeler i verdipapirfond