F_Aksjefond_Poster_Utbytte

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 1 F1S1 and F2S1 and F16S1 and F17S2

Svartittel:

Brødtekst:

Aksjefond

Denne posten må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

3.1.6

Utbytte/utdeling verdipapirfond