F_Aksjefond_Poster_Utbytte_Formue_Utland

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
2 1 F1S1 and F2S2 and F16S1 and F17S1

Svartittel:

Brødtekst:

Aksjefond

Disse postene må du sjekke i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

3.1.6

Utbytte/utdeling verdipapirfond

4.6.2

Annen skattepliktig formue i utlandet