F_Bytte_Ja

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
19 1 F7S1

Svartittel:

Brødtekst:

Det regnes som realisasjon når du har flyttet verdien fra et fond til et annet, selv om kjøpet og salget skjedde samme dag med samme beløp. Skattemessig har du realisert når eierskapet til andelen opphører, og du må foreta en gevinst-/tapsberegning.