F_Erverv_Kjøp

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
32 1 F8S1

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Når du har kjøpt fondsandelene settes inngangsverdien til det beløpet du har betalt for andelene, pluss eventuelle kostnader du har hatt til megler eller lignende i forbindelse med anskaffelsen av andelene.