F_Erverv_Konvertert_Skattefri

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
40 1 F11S2

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Når du har fått nye fondsandeler etter en skattefri konvertering/sammenslåing mellom to fond, vil inngangsverdien (og andre skatteposisjoner) i det opprinnelige fondet videreføres på andelene i det overtakende fondet.